Velikost textu: větší | menší
Varianta webu   žlutá modrá světlá tmavá

Informace pro zájemce o opuštěné psy a kočky

PDFTiskEmail

Informace pro zájemce o opuštěné psy a kočkyVýhody pěstounství

Pěstoun (obyvatel města Břeclavi) na období jednoho roku od převzetí psa z Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech osvobozen od místního poplatku (v souladu s obecne závaznou vyhláškou č. 7/2008 o místním poplatku ze psů).

Pěstoun se při převzetí zvířete zavazuje, že...

 • Poskytne zvířeti přístřeší, dostatek plnohodnotné potravy a vody k napájení.
 • Poskytne zvířeti kvalifikovanou veterinární péči preventivní i v případě nemoci nebo jeho zranění.
 • Umožní zvířeti dostatečný pohyb a bude o něj i jinak pečovat v souladu s ustanovením zák. č. 166/1997 Sb. o veterinární péči, v platném znění, (včetně povinného očkování) a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro týrání, v platném znění.
 • Přijaté zvíře nesmí být předáno jinému subjektu.
 • Při změně podmínek sociálních, rodinných aj. je pěstoun povinen vrátit zvíře zpět do Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.
 • V případě úhynu zvířete je nutné kontrolním orgánům doložit tuto skutečnost dokladem o utracení, likvidaci kadaveru, popř. svědeckou výpovědí.
 • Navrátí zvíře původnímu majiteli v případě, že se o ně přihlásí ve lhůtě do 4 měsíců od přijetí zvířete do útulku.
 • Ve lhůtě do 4 měsíců od převzetí umožní na požádání kontrolu stavu a podmínek chovu zvířete provozovateli útulku. Po uplynutí této lhůty, se pěstoun stává vlastníkem zvířete.

Podmínky osvojení psa

 Postup svěření psa do péče

  A/  Navštivte útulek v době, kdy se Vám můžeme věnovat, a to je během našich návštěvních hodin – středa, sobota, neděle od 13,00 do 15,00 hod. Abychom s Vámi mohli vše probrat, doporučuji návštěvu do 14,30 hod.

  B/  Provozovatel útulku s Vámi prokonzultuje Vaši představu o vzhledu, velikosti, věku a povaze psa. Zda bude ubytován na zahradě nebo bydlet s Vámi v bytě, má-li to být pes hlídací nebo vyloženě společenský, rodinný. Dále jsou důležité např. informace o dětech v rodině a jejich věku.

  C/  Na základě rozhovoru Vám nabídne konkrétní vhodné psy. Pokud si z nich vyberete, je třeba zjistit řadu dalších okolností, týkajících se budoucího domova a péče o adoptovaného psa, aby se Vám spolu žilo k oboustranné spokojenosti. Každý zodpovědný chovatel jistě chápe, že pořídit si živého tvora není totéž, jako kupovat v supermarketu televizi!

 Několik základních pravidel pro svěření psa do péče 

  1.    Psa si může osvojit pouze osoba starší 18 let.

  2.    Adoptovat psa může jen občan s trvalým pobytem v ČR.

  3.    Svěření do péče se řídí potřebami konkrétního psa.

  4.    Pes, který byl zvyklý žít v bytě, nemůže být vydán k celoročnímu pobytu venku.

  5.    Pro psy s problémovým chováním nebo plemena, u kterých se dají problémy předpokládat, platí zvláštní režim výdeje (větší zkušenosti, více návštěv zájemce, zvykací vycházky, apod.).

  6.    Ke střežení objektu může být vydán jen pes, u kterého je zřejmé, že v podobných podmínkách žil a nebude trpět nepřítomností člověka. Vydání předchází návštěva a prohlídka objektu a posouzení podmínek, ve kterých bude pes žít.

  7.    Psa si z útulku musí vyzvednout budoucí majitel osobně! V útulku nelze pořizovat pejska např. jako dárek pro babičku (osvojitel osobně podepisuje smlouvu o svěření psa do péče).

  8.    Pokud je v rodině jiný pes, je třeba ho do útulku přivést, aby se zjistilo (v neutrálních podmínkách na vycházce v lese), jak se psi budou snášet.

Co připravit, když si chci osvojit psa

Co připravit doma snad není třeba doporučovat. Jen se zásobami krmení opatrně, teprve v útulku se dozvíte, na co byl zvyklý. (Potravu je nutné měnit velmi postupně, pro psa je zátěží už jenom změna prostředí.)

Co s sebou do útulku? Je nutné, aby budoucí pán měl s sebou platný občanský průkaz a vodítko. Víte-li velikost, pak obojek, případně náhubek. Pokud psa povezete autem, pak dalšího člověka, který s pejskem pomůže. Stalo se dobrým zvykem při adopci psa přispět finančním darem na pomoc ostatním psům, kteří zatím nemají to štěstí a ještě čekají na toho svého "pravého" pána.
Kontakty, základní údaje

Spojení na nájemce: utulekbreclavbulhary@seznam.cz, 519 340 531, 723 040 495

Návštěvní doba: středa, sobota, neděle: 13:00 - 15:00 (jinak vždy po telefonické dohodě)

 • Majitel: Město Břeclav, Nám. T.G.M. 3, 690 81 Břeclav, IČ: 283061
 • Nájemce: Lenka Kubová, DiS., Lipová 196/15, 691 46 Ladná, IČ: 68338309
 • Adresa útulku: viz mapa níže
  GPS: 48°48'54.900"N, 16°45'48.720"E
 • Útulek je pod kamerovým systémem a činnost je pojištěna                            
 • Výdej majitelům: po telefonické dohodě

Služba pro naléhavé případy denně na telefonních číslech provozovatele útulku a dále Městské policie (156).