Velikost textu: větší | menší
Varianta webu   žlutá modrá světlá tmavá

Provozní řád útulku

PDFTiskEmail

Provozní řád útulkuI. Všeobecná ustanovení

 1. Útulek slouží k dočasnému umístění prokazatelně nalezených, opuštěných, toulavých odchycených zvířat (psů a koček, přednostně z okresu Břeclav), než se zajistí jejich účelné rozmístění nebo vrácení majiteli. Výjimku tvoří psi dočasně umístění v hotelovém oddělení útulku.
 2. Provozní kapacita útulku je 60 psů a 10 koček, přechodně lze tyto počty zvýšit až na 100 psů a 20 koček.
 3. Provoz útulku zajišťují odobrně způsobilí, případně poučení ošetřovatelé.
 4. Vstup do útulku mají povoleny osoby, zajišťující jeho provoz a kontrolní orgány. Přísný zákaz vstupu do útulku platí pro děti.
 5. Při prokázaném zneužití účelu, pro který byl útulek zřízen (záměrné odevzdání zvířete ve snaze se jej zbavit), bude úhrada nákladů spojených s dočasným umístěním zvířete vymáhána od stávajícího majitele (dle ceníku).
 6. Zvířatům v útulku musí být poskytnuta maximální chovatelská a veterinární péče s důsledným karanténním opatřením.
 7. Vstup do útulku musí být opatřen dezinfekční rohoží.
 8. Každý kotec musí být označen identifikačním číslem, popř. doplňkovým symbolem (izolační kotce, karanténní kotce).
 9. Oddělení vyhrazené pro hotelový pobyt musí být provozně odděleno a řádně označeno.

II. Příjem zvířat do útulku

 1. Za příjem zvířete zodpovídá provozovatel, který odpovídá za dodržení všech souvisejících přávních předpisů.
 2. Osoba, která předává zvíře do útulku musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a dále musí doložit potvrzení, že zvíře je do útulku umisťováno se souhlasem zástupce samosprávy nebo státní správy příslušné obce či příslušníků městské a obecní policie. Se zvířetem bude předán předávací protokol.
 3. Zvířata, která vyžadují akutní ošetření, budou do útulku předána po ošetření lékařem a průvodní zprávou. (Útulek nemá pohotovostní službu).
 4. Nově přijatá zvířata budou zapsána do hlavní evidence, přidělí se jim evidenční číslo, aby byla zajištěna možnost jejich dokonalé identity (popis exteriéru, zvláštních znaků zvířete). Dále je možné zvíře vyfotografovat, fotografie pak bude uložena do alba nalezených zvířat, které zároveň bude sloužit k nabídce.
 5. Přijatá zvířata budou podrobena vstupní veterinární klinické prohlídce a provedena kontrola zdravotního stavu veterinárním lékařem, nejpoději do 48 hodin, dovoluje-li to aktuální stav zvířete. Poznatky o zdravotním stavu budou zaznamenány do veterinární evidence.
 6. Při příjmu zvířat bude zajišťeno striktní oddělení koček od psů, jakož i zvířat, která se říjí. Toto opatření se vztahuje na dobu pobytu v karanténním, v chovném případě izolačním oddělení pro psy i kočky.
 7. Zvířata silně znečištěna budou ošetřovateli mechanicky očištěna, osprchována, osušena a ponechána v přijímacím oddělení do druhého dne.
 8. V případě nutnosti (poraněné zvíře) je ihned přivolán dozorem pověřený veterinární lékař, který provede vyšetření a ošetření zvířete, vydá pracovníkům útulku patřičné pokyny pro ošetření a léčení zvířete. Po přijetí do útulku se zvíře umístí do oddělení pro karanténovaná zvířata.
 9. Vkaranténním oddělení bude vyčleněn tzv. noční kotec, přístupný z vnější strany areálu, do něhož bude možné umístit zvíře městskou policií i za nepřítomnosti ošetřovatelů.

III. Výdej zvířat z útulku

 1. Vyhledávání zvířete ustájeného v útulku se provádí na základě vedené evidence, popř. pomocí fotodokumentace, kterou předkládá provozovatel původnímu nebo novému majiteli.
 2. Výdej zvířete původnímu majiteli - jeho předání je limitováno důkazy o skutečném vlastnictví psa (průkaz původu, ověřitelné svědectví, reakce psa, foto psa, platný očkovací průkaz, atd.), po veterinárním vyšetření a za předpokladu úhrady nákladů spojených s dočasným umístěním psa v útulku.
 3. Výdej zvířete novým majitelům (do pěstounské péče) bude realizován:
 • zvíře musí být před vydáním vyšetřeno veterinárním lékařem - výstupní prohlídka,
 • se zvířetem bude předán očkovací průkaz (uvedena data vakcinací),
 • za podmínek stanovených protokolem o převzetí zvířete do pěstounské péče,
 • zvíře nesmí být předáno novému majiteli před uplynutí karanténní doby nebo nemocné,
 • osoba, která přebírá zvíře do pěstounské péče není povinna uhradit náklady spojené s dočasným umístěním zvířete v útulku.Kontakty, základní údaje

Spojení na nájemce: utulekbreclavbulhary@seznam.cz, 519 340 531, 723 040 495

Návštěvní doba: středa, sobota, neděle: 13:00 - 15:00 (jinak vždy po telefonické dohodě)

 • Majitel: Město Břeclav, Nám. T.G.M. 3, 690 81 Břeclav, IČ: 283061
 • Nájemce: Lenka Malinovská, DiS., Lipová 196/15, 691 46 Ladná, IČ: 68338309
 • Adresa útulku: viz mapa níže
  GPS: 48°48'54.900"N, 16°45'48.720"E
 • Útulek je pod kamerovým systémem a činnost je pojištěna                            
 • Výdej majitelům: po telefonické dohodě

Služba pro naléhavé případy denně na telefonních číslech provozovatele útulku a dále Městské policie (156).